Svindel med BankID – banken tapte i tingretten

En bank tok ut søksmål mot klient som ble bistått av advokatfullmektig Andreas Ringstad etter BankID svindel. Hun var blitt svindlet av daværende ektefelle for over 1 million kroner tilsammen. Banken skaffet seg pant i boligen og ønsket å tvangsselge huset. Advokatfullmektig Ringstad avskjærte inndrivelsen og banken tok ut søksmål. Det ble avsagt dom i Follo Tingrett som ga klient fullt medhold.

Svindel med BankID

Svindel med BankID kan foregå på mange måter. I denne saken hadde klientens daværende ektefelle tilrevet seg koden til klient med bruk av et dataprogram som registrerte hva klient tastet inn på datamaskinen. Han brukte bankID-brikken bak hennes rygg. Svindelen foregikk over flere år hvor han blant annet sorterte ut post og forfalsket hennes signatur. Han fikk på denne måten tatt opp masse lån, deriblant til en bank som senere skulle ta ut søksmål. Tilsammen ble klient svindlet for millionbeløp.

Søksmål fra banken – krav etter svindel med BankID

Banken tok ut søksmål og begrunnet sitt krav med alminnelig erstatningsrettslige regler og flere bestemmelser i finansavtaleloven. Det ble hevdet at klient hadde opptrådt uaktsomt ved å la daværende ektefelle få tilrevet seg det personlige passordet. Det ble blant annet anført at det må stilles strenge krav til oppbevaring av passord til BankID fordi konsekvensene kan bli såpass store for tredjepart om det misbrukes. Det ble også anført at klient burde utvist større aktsomhet da klient var kjent med daværende ektefelles problemer med spillegalskap.

Fullt medhold – frikjent etter svindel med BankID

Klient fikk fullt medhold i Follo Tingrett. Ringstad anførte at klient ikke hadde opptrådt uaktsomt. Det ble også vist til tidligere rettspraksis, samt uttalelser i forarbeidene til finansavtaleloven som omhandler kortsvindel. Banken fikk ikke medhold og måtte dekke klients saksomkostninger fullt ut. Flere på kontoret har hatt saker som omhandler BankID svindel med gode resultater. Ta gjerne kontakt under om du ønsker en gratis førstevurdering av saken din.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Søknad om voldsoffererstatning

Klient fikk innvilget voldsoffererstatning. For å kunne ha krav på voldsoffererstatning må voldshandlingen være anmeldt til politiet. Imidlertid er det mange voldssaker som henlegges, ofte

Erstatning etter påvist yrkessykdom

Klient mottok en erstatning på nesten kr 500 000 etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klienten hele veien. Saksgangen Klient fikk godkjent astma som yrkessykdom og

Klient fikk nesten kr 900 000 i erstatning

Advokat Skjerpen bistod klient som ble skadet etter en bilulykke. Skadet etter påkjørsel Klient fikk ryggplager etter en bilulykke i 2015. Til tross for at

Innvilget voldsoffererstatning etter voldtekt

Du kan ha krav på erstatning dersom du har vært utsatt for en voldshandling. Erstatning kan kreves fra gjerningspersonen eller gjennom søknad til Kontoret for

Erstatning etter arbeidssykdom

Klient fikk tilkjent erstatning etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient gjennom prosessen. Yrkessykdom Klient fikk kols som følge av et langt arbeidsliv og klarte ikke