To bad uten membran ga prisavslag i rettsmekling

Et par i 50-årene kjøpte høsten 2019 en svært eksklusiv penthouse-leilighet på Oslo vest til 13 millioner. Da de hadde håndverker på oppdrag for å skifte ut servanten på det ene badet, ble det avdekket at hovedbadet ikke hadde membran bak veggene.

I tilstandsrapporten ved boligkjøpet, sto det ikke noe om mangler ved badene

Takstmann ble rekvirert for å undersøke hovedbadet. Det viste seg at det ikke var benyttet membran, men enkel plastikk. Begge badene var gitt tilstandsgrad 2 (TG2) da disse var 13 år gamle, og hadde passert halvparten av forventet levetid.

De fikk avslag hos egen boligkjøperforsikring

Paret søkte bistand hos sin boligkjøperforsikring. De fikk raskt beskjed om at kostnadene kun var på 3% av kjøpesummen, og derfor for lave til at vesentlighetsgrensen i avhendingslova § 3-9, 2. pkt. var oppfylt.

Ekstern advokat ble kontaktet

Kort tid etter henvendte paret seg til Austin Lyngmyr, for en «second opinion». Begge badene i leiligheten var bygget i 2007 av det samme firmaet, derfor var det sannsynlig at ikke bare det ene badet, men også det andre, hadde liknende mangler.

Ny takstmann ble rekvirert for en grundig gjennomgang av begge bad. Det fremgikk da at baderommene manglet både membran i vegg og område utenfor dusjssone, hvilket var avvik fra kravene i TEK97. I tillegg var det en rekke andre avvik fra fagmessig korrekt utførelse. Utbedringene ble estimert å koste 570.000 kr.

Med såpass mye graverende avvik fra fagmessig korrekt utførelse, ble mistanken rettet mot det elektriske anlegget. En NEMKO-sertifisert el-takstmann ble satt på saken for å gjennomgå det elektriske anlegget i sin helhet. Han konkluderte med en rekke avvik på både spotter i himling og varmekabler. Utbedringskostnadene ble estimert til 230.000 kr.

Tilsammen var det utbedringskostnader for 800.000 kr. De avdekkede manglenes utbedringskostnader økte fra 3% av kjøpesummen til 6,2%.

Selger hadde tegnet boligselgerforsikring, som blant annet avslo kravet med begrunnelse at badene var gitt tilstandsgrad 2 (TG2).

Paret fikk et betydelig prisavslag etter rettsmekling

Stevning ble tatt ut for Oslo tingrett, og partene møttes til rettsmekling. Det ble der inngått et rettsforlik, som innebar at paret fikk et betydelig prisavslag for å få utbedret badene i boligen.

Aldri godta et avslag uten en uavhengig vurdering

Saken viser hvor viktig det er å innhente en «second opinion» av en uavhengig advokat. En boligkjøperforsikring har egne kostnader å ta hensyn til, og vil derfor sjeldent bistå i aktivt å lete etter mangler for å bygge en sak.

Fritt advokatvalg – benytt deg av retten til å velge selv

Dersom du har fått et avslag på bistand fra din egen boligkjøperforsikring, eller du føler at din advokat ikke jobber for å ivareta dine interesser på en tilfredsstillende måte, er det smart å bytte til en ekstern og uavhengig advokat så tidlig som mulig i prosessen. Da det er fritt advokatvalg i Norge, er din boligkjøperforsikring pålagt å dekke deler av kostnadene dine selv om du velger å benytte en egenvalgt advokat utenfor selskapet.

Har du en liknende sak? Ta kontakt for en uforpliktende vurdering.

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Hevd på veirett, bruksrett til å bruke sti over tunet til en annen eiendom

Veirett sikret gjennom hevd. Adkomsten hadde vært i bruk i over 90 år med tilstrekkelig intensitet og varighet til å etablere hevd.

Protector måtte ut med 650.000 kr i prisavslag grunnet uopplyst flomrisiko

Manglende informasjon om flomutsatt fritidseiendom. Protector måtte ut med 650.000kr i prisavslag til kjøperen.

Claims Handling måtte betale 850.000 kroner til boligkjøperen

Selger hadde gitt uriktig informasjon i salgsoppgaven, noe som endte med at Claims Handling måtte betale nesten en million kroner i prisavslag til boligkjøperne.

Førstegangskjøper fikk 800.000 for feil og skader på gammelt tak

Unggutt på 26 fikk en hard start på boligdrømmen da eneboligen viste seg å ha et tak som var infisert med sopp, råte og konstruksjonsfeil.

Heving av boligkjøp, leiligheten i Oslo hadde vært en butikk

Det ikke var søkt om bruksendring da butikken ble bygget om til leilighet. Leiligheten var ikke registrert som bolig med dagens tekniske krav.

Fikk hevet boligkjøpet etter bytte av advokat, fra Help til ekstern advokat

Boligkjøperen fant omfattende mangler etter kjøp av leilighet til nesten 3 millioner kroner i Bergen. Fikk hevet boligkjøp etter bytte av advokat.

Kloakken gikk i Glomma, og ikke i septiktank som opplyst i salgsoppgaven

I salgsoppgaven ble det opplyst at kloakken fra eiendommen gikk til en septiktank på naboeiendommen. I stedet gikk den ut i elven Glomma.

Heving og erstatning etter rehabilitering av bad

Håndverkerens arbeid på badet var ikke fagmessig utført.

Kjøperen fikk prisavslag for uriktige opplysninger i salgsoppgaven om boligens rørsystem

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Boligkjøper fikk 100.000 i prisavslag for skjevt gulv

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Med høstregnet oppdaget den ferske boligkjøperen flere lekkasjer fra taket

Boligkjøperen måtte utbedre taket for nesten 180.000 kroner på det nyinnkjøpte huset sitt.

Naboen matet fugler fra verandaen, noe som var til stor sjenanse for hele borettslaget

Boligkjøperen 300.000 kr i prisavslag for perioden han bodde ved siden av den fuglekjære naboen.

Drømmen om småbruk som ble mer kostbar enn forventet

Kjøperen av småbruket i Tønsberg fikk tilbake halvannen million av kjøpesummen

Boligkjøperne ville ha en halv million for manglende sol på terrassen

Rekkehuset hadde mindre kveldssol enn hva boligkjøperne forventet.

Naboen måtte betale erstatning for ulovlig felling av to furutrær

Naboen kunne ikke bevise at det var gitt samtykke, slik han hevdet. Ved ulovlig felling av trær er det den som hevder samtykke som har bevisbyrden.

Boligkjøper fikk prisavslag for uriktige opplysninger om lettvegg

Før avtaleinngåelsen var kjøper i kontakt med megler angående om veggen mellom kjøkken og stue var bærevegg eller ikke.

Boligkjøper fikk prisavslag for manglende og uriktige opplysninger om vannmåler

Boligselgerforsikringen avslo kravet, saken gikk derfor videre til Finansklagenemda.

Boligkjøper fikk 60.000 i prisavslag for tilbakeholdte opplysninger om utett dusjsone

Forsikringsselskapet avslo kravet med begrunnelse om at badet blant annet var utlevd på alder.

Fikk dom på heving av boligkjøp og dekket saksomkostninger, tilsammen nesten 8 millioner kr

Kort tid etter familiens boligkjøp dukket det opp feil og mangler på huset.

Prisavslag for uriktige opplysninger om avløpsanlegg

En lukket avløpstank må tømmes oftere enn en med slamavskiller og infiltrasjon.

Boligkjøper fikk 175.000 kr i prisavslag for utett bad

Kort tid etter overtakelse av leiligheten fikk boligkjøperen lekkasje fra badet og ned til kjøkkenet.

Prisavslag for uriktig opplysning om tykkelsen på boligens isolasjon

Selgerens boligselgerforsikring avslo kravet med begrunnelsen om at forholdet ikke medførte en mangel.

Boligkjøperen fikk prisavslag og erstatning på tilsammen 720.000 kr

Nesten nye leiligheter var bygget på grunnmuren til en eldre revet enebolig.

Boligkjøperen trodde han kjøpte leilighet med gulvvarme

«stuen har varmefolie i gulv som skaper en lun atmosfære i rommet.»

Hevet kjøp av leilighet som ikke fulgte krav til brannforskrifter

En ung mann kjøpte i 2018 sin første leilighet i en eldre bygård der selgeren hadde totalrenovert alle leiligheter, fellesområder og fasade.

Boligkjøper fikk 360.000 kr i prisavslag fordi selger holdt tilbake informasjon

Boligselgeren informerte ikke om naboens avløpsledning under huset.

Forringet sjøutsikt fra hytta på Hvaler ga prisavslag på 2,4 millioner kroner

Familien hadde kjøpt seg en fritidseiendom på Hvaler ved sjøen med flott usjenert sjøutsikt.

Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Eiketreet var ca 15 meter og sto et par meter fra nabogrensen. Eika var vernet da eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet.