Advokatfullmektig

Advokatfullmektig Fredrik Skogvold arbeider særlig med saker innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og avtalerett. Han har spesialisert seg på saker som gjelder tvister ved kjøp og salg av fast eiendom.
Skogvold har flere års erfaring med tvister i tilknytning til kjøp og salg av bolig.