Advokat/Partner

Advokat og partner Lyngmyr har erfaring innenfor et bredt spekter av saksområder. Han har spesialsiert seg innenfor kontraktsrett og da særlig tvister som oppstår etter kjøp og salg, herunder eksempelvis saker på bil, båt, bolig og håndverkertjenester. Lyngmyr har lang erfaring med å prosedere saker for retten.

Lyngmyr er fast advokatforbindelse for Elbilforeningens medlemmer og medlemmer tilknyttet Tesla Owners Club.