Andreas Holmsen-Ringstad

Advokat/assosiert partner

Andreas Holmsen-Ringstad er assosisert partner i Austin Lyngmyr. Han har spisskompetanse i arbeidsrett. Holmsen-Ringstad bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere, særlig i saker som omhandler avskjed, oppsigelse og fremforhandling av sluttpakke.

Holmsen-Ringstad har videre sitt største arbeidsfelt innenfor kontraktsretten. Han jobber med saker på bil, båt, bolig og håndverkertjenester.

Holmsen-Ringstad har prosedert en rekke saker i tingretten og lagmannsretten med gode resultater for sine klienter.

Holmsen-Ringstad har verv som nestleder i Disiplinærutvalget i NFF.

Bakgrunn

 • Advokatfirmaet Torkildsen & Co, NFF, Help Forsikring
Hei! Hva kan jeg hjelpe deg med?
Send en melding til Andreas

  Relevante referansesaker

  Les saker Andreas har løst for sine klienter

  Bilkjøperen trakk seg fra kjøpet og ble dømt til å dekke selgerens økonomiske tap

  En ung mann fra vestkanten i Oslo som trakk seg fra kjøpsavtalen på en BMW til 830.000 kr, ble i tingretten dømt til å betale bilselgeren 111.000 kr i erstatning.

  Erstatning til arbeidstaker

  Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.

  image description

  Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse