Andreas Holmsen-Ringstad

Advokat/assosiert partner

Andreas Holmsen-Ringstad er assosisert partner i Austin Lyngmyr. Han har spisskompetanse i arbeidsrett. Holmsen-Ringstad bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere, særlig i saker som omhandler avskjed, oppsigelse og fremforhandling av sluttpakke.

Holmsen-Ringstad har videre sitt største arbeidsfelt innenfor kontraktsretten. Han jobber med saker på bil, båt, bolig og håndverkertjenester.

Holmsen-Ringstad har prosedert en rekke saker i tingretten og lagmannsretten med gode resultater for sine klienter.

Holmsen-Ringstad har verv som nestleder i Disiplinærutvalget i NFF.

Bakgrunn

  • Advokatfirmaet Torkildsen & Co, NFF, Help Forsikring
Hei! Hva kan jeg hjelpe deg med?
Send en melding til Andreas
NB! I en periode fremover tilbyr vi kun videomøter, av hensyn til smittevern under koronapandemien.

Relevante referansesaker

Les saker Andreas har løst for sine klienter

Erstatning til arbeidstaker

Sak om erstatning til arbeidstaker Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne

Seier i lagmannsretten

I en nylig dom avsagt i Agder lagmannsrett fikk klient hos Austin Lyngmyr & Co fullt medhold i saken som gjaldt krav om erstatning mot

Prisavslag i skjeggkre-sak

I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

image description

Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse