Fredrik Skogvold

Advokat

Advokat Fredrik Skogvold arbeider særlig med saker innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og avtalerett. Han har spesialisert seg på saker som gjelder tvister ved kjøp og salg av fast eiendom.
Skogvold har flere års erfaring med tvister i tilknytning til kjøp og salg av bolig.

Advokat Fredrik Skogvold har fokus på å løse tvister utenomrettslig så lenge klientens interesser blir ivaretatt. Oppnås ikke ønsket resultat gjennom forhandlinger, har Skogvold prosedert flere saker for domstolene med gode resultater.

Bakgrunn:

Advokatfullmektig, Crawford & Company AS

  Referansesaker

  Les om saker vi har hjulpet våre klienter med.

  Boligkjøper fikk prisavslag for uriktige opplysninger om lettvegg

  Før avtaleinngåelsen var kjøper i kontakt med megler angående om veggen mellom kjøkken og stue var bærevegg eller ikke.

  Boligkjøper fikk prisavslag for manglende og uriktige opplysninger om vannmåler

  Boligselgerforsikringen avslo kravet, saken gikk derfor videre til Finansklagenemda.

  image description

  Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse