Kjetil Lyngmyr

Advokat/Partner

Lyngmyr har mange års erfaring med bistand til privatpersoner og næringslivet.
Lyngmyr arbeider i hovedsak med kontraktsrett, herunder saker på bolig, bil og båt. Han er fagansvarlig for kjøpsrett i Austin Lyngmyr og fast advokatforbindelse for Elbilforeningens medlemmer.

Lyngmyr har ført mange kjøpssaker for retten, og bistått et betydelig antall privatpersoner i Forbrukerklageutvalget. De fleste saker løser seg imidlertid før rettslig prosess. Advokat Lyngmyr er også fast rådgiver/prosessfullmektig for flere profesjonelle aktører i bilbransjen.

Lyngmyr har tidligere jobbet som politibetjent, samt i Advokatfirma Kontrakt AS. Han har ved siden av sin master i rettsvitenskap en bachelor fra Politihøgskolen og er utdannet Høgskolekandidat i økonomi – og administrasjon.

Bakgrunn

  • Politiet
  • Advokatfirma Kontrakt AS
  • Advokatfirmaet advokat.no AS
Hei! Hva kan jeg hjelpe deg med?
Send en melding til Kjetil
NB! I en periode fremover tilbyr vi kun videomøter, av hensyn til smittevern under koronapandemien.

Relevante referansesaker

Les saker Kjetil har løst for sine klienter

Erstatning etter motorhavari på båt

Selv om man har kjøpt en båt “som den er”, kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel Austin Lyngmyr bisto en klient som opplevde motorhavari på

Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

Audi Q7 med defekt dyse

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

image description

Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

Relevante artikler

Les artikler Kjetil har skrevet

Mangel ved bolig – hva skal man huske på

Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

Mangel og heving av bilkjøp – hvordan får man kjøpesummen tilbake?

Etter bilkjøp er det en viss risiko for at ting kan gå galt. Dersom bilen har en mangel lurer mange på hva de bør gjøre,

Oppsigelse av arbeidstaker

Vårt firma har mange saker hvor vi bistår arbeidstakere som har blitt gitt en oppsigelse. Vi bistår også arbeidsgivere som vurderer å inngi oppsigelse av

image description

87+ Artikler