KJØPT BOLIG med skjulte feil og mangler?

 HUSK: Skriftlig reklamasjon til selger

Det første du må gjøre når du oppdager en feil er å klage.  Dette er en reklamasjon, og reklamasjonen gis til selger av boligen. 

Mangelen 

 TAKSERES

Eierskifteselskapet vil be om dokumentasjon for mangelen

Boligkjøperen må da følge opp reklamasjonen ved å innhente en sakkyndig vurdering fra takstmann på hva det koster å utbedre mangelen. Dette kan vi hjelpe deg med.